SPARK

Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca

O projektu SPARK

SPARK u prvom redu želi zainteresirati djecu i mlade Križevaca, okolnih područja i susjednih gradova za prirodoslovlje, astronomiju, računarstvo i moderne tehnologije kroz inovativne programe izvaninstitucionalnog obrazovanja te dodatnih socio-tehnoloških aktivnosti. Svi programi proizlazili bi iz sinergije lokalnih organizacija civilnog društva i javnih ustanova u kulturi i obrazovanju, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te vanjskih stručnjaka i edukatora. U samo središte prostora aktivnosti postavio bi se opservatorij kao trajni simbol prirodoslovlja u Križevcima.

Naziv projekta: SPARK - Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca

Broj ugovora: UP.04.2.1.10.0113

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali (Europski socijalni fond)

Naziv natječaja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Ukupna vrijednost projekta: 2.907.579,89 kuna

Trajanje projekta: 1. rujna 2021. - 1. rujna 2023.

Korisnik: Udruga "Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija"

Partneri: