E1.1 Jačanje kapaciteta za računarstvo i elektrotehniku (FER)

 1. 15. 10. 2021. – Radionica
 2. 4. 3. 2022. – Radionica
 3. 5. 1. 2023. – Radionica
 4. 13. 1. 2023. – Radionica
 5. 20. 2. 2023. – Radionica
 6. 20. 3. 2023. – Radionica

E1.2-A Jačanje kapaciteta za astronomiju i prirodoslovlje – Interni sastanci i radionice (AD Perzeidi, Udruga P.O.I.N.T.)

 • 19 internih sastanaka i radionica: 30. 9. 2021., 4. 11. 2021., 29. 11. 2021., 31. 1. 2022., 24. 2. 2022., 11. 3. 2022., 13. 5. 2022., 14. 7. 2022., 21. 7. 2022., 18. 8. 2022., 8. 9. 2022., 7. 10. 2022., 27. 10. 2022., 3. 11. 2022., 10. 11. 2022., 17. 11. 2022., 2. 2. 2023., 16. 2. 2023., 31. 8. 2023.

E1.2-B Jačanje kapaciteta za astronomiju i prirodoslovlje – Posjeti tuzemstvu (AD Perzeidi)

 1. Zagreb (24. 11. 2021.)
 2. Korenica (od 25. do 27. 2. 2022.)
 3. Hvar (od 12. do 15. 10. 2022.)
 4. Višnjan/Tićan (od 30. 9. do 2. 10. 2022.)
 5. Rijeka (od 14. 7. 2023. do 16. 7. 2023.)
 6. Makarska i Zvjezdano selo Mosor (od 21. do 24. 8. 2023.)

E1.2-C Jačanje kapaciteta za astronomiju i prirodoslovlje – Posjeti inozemstvu (Udruga P.O.I.N.T. i AD Perzeidi)

 1. GSSI i LNGS, L’Aquila, Italija (od 21. do 24. 11. 2022.)
 2. Sveučilište u Hamburgu, Hamburg, Njemačka (od 12. do 15. 7. 2023.)
 3. Opservatorij u Parizu, Pariz, Francuska (od 20. do 23. 6. 2023.)
 4. Sveučilište u Coimbri, Coimbra, Portugal (od 22. do 25. 7. 2023.)

E1.3 Digitalni Bootcamp (Zaklada VK)

 • 15 radionica