E2.1 Trajni postav za astronomiju (AD Perzeidi)

E2.2 Trajni postav za računarstvo, elektrotehniku i robotiku (Udruga P.O.I.N.T.)

E2.3 Trajni postav za prirodoslovlje (AD Perzeidi, Udruga P.O.I.N.T.)

E2.4 Pilot projekti (AD Perzeidi, Udruga P.O.I.N.T.)